நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் அரசவை அமர்வு லண்டனில் பிரித்தானியாப் பாராளுமன்றில்…

உணவுத்தேவையை பூர்த்தி செய்தல் - சுற்றுச்சூழலை பாதுகாத்தல் - வெளியுறவுக்கொள்கை -ஆகியவை தொடர்பாக இன்றைய தமிழீழ தேசமும், நாளைய தமிழீழ அரசும் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் LONDON, UNITED KINGDOM, December 3, 2022 /EINPresswire.com/ -- தாயகம், தேசியம், அரசியல் இறைமை எனும் ஈழத்தமிழர் தேசத்தின் அரசியல் பெருவிருப்பின்…

முப்பொருளினை மையமாக வைத்து லண்டனில் தொடங்கியது நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின்…

இன்று வெள்ளிக்கிழமை ( டிசெம்பர் 2) தொடங்கியுள்ள இந்த அமர்வு மூன்று நாட்கள் தொடர் நிகழ்வாக பக்க நிகழ்வுகளுடன் இடம்பெற இருக்கின்றது ** www.tgte.tv ஊடாக காணலாம் நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் அரசவை உறுப்பினர்கள் புலம்பெயர் தேசங்களில் இருந்து நேரடியாக வந்து லண்டனில் முகாமிட்டிருக்கும் வேளை, உலக வள…